Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE PRZY UL. HENRYKOWSKIEJ W LESZNIE?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa przepustu na rowie przy ul. Henrykowskiej w Lesznie”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

ViaCon Construktion Sp. z o.o. ; 25-671 Kielce ul. Przęsłowa 4/104-106

210 000,00 zł

2

Firma ŻAK Roboty Drogowo-mostowe, Transport; 64-100 Leszno ul. Krzyckiego 27

146 487,28 zł

3

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

195 597,06 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Firmy ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport, 64-100 Leszno ul. Krzyckiego 27 z ceną ofertową: 146.487,28 zł  brutto.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30 czerwca 2014 r.

                                                                                      

 

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2014-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.