Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??BUDOWA ULICY RZEMIE??LNICZEJ W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTUR? TOWARZYSZ?C? ORAZ ROZBUDOWA UL. RUSZCZY??SKIEGO W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTUR? TOWARZYSZ?C??.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Rzemieślniczej w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa ul. Ruszczyńskiego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Energetyków 6

2 541 365,57 zł

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

2 501 329,72 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy: Przedsiębiorstwa róg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, z ceną ofertową: 2.501.329,72 zł  brutto.

Wybrana oferta była z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 30 maja 2014 r.

                                                                                      

 

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2014-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.