Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??Budowa ulicy Jana Kiepury w Lesznie (od posesji nr 14 do posesji nr 26) wraz z budow? kanalizacji deszczowej i o??wietlenia ulicznego?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa ulicy Jana Kiepury w Lesznie (od posesji nr 14 do posesji nr 26) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

Lp.  Wykonawca Cena ofertowa brutto
1 Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno 139 983,35 zł
2 TOMBUD Tomasz Kozłowski; 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a 165 154,47 zł


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, z ceną ofertową:
139 983,35 zł brutto.
Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 14 maja 2014 r.


Autor informacji: Dominik Ka??mierczak
Informację wprowadził: 63
Opublikowany dnia: 2014-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.