Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIU ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.,, ??Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie ?? etap IV: budowa boiska wielofunkcyjnego z o??wietleniem, bie??ni sportowych z polem skoku, boiska rekreacyjnego z utwardzonym placem, drogi po??arowej?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie – etap IV: budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, bieżni sportowych z polem skoku, boiska rekreacyjnego z utwardzonym placem, drogi pożarowej”.
 
Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
1
Zakład Robót Ogrodniczych
,,SPIRAEA” Renata Przybylska
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
738.000,00 zł
 
 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
wybrać ofertę firmy: Zakład Robót Ogrodniczych ,,SPIRAEA” Renata Przybylska ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno, z ceną ofertową 738.000,00 zł brutto.
Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu.
Zgodnie z art. 94 ust. 2, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 29.04.2014r.
 

Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2014-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.