Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ,,BUDOWA O??WIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY TADEUSZA REJTANA W LESZNIE?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Tadeusza Rejtana w Lesznie”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:
 
Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
1
Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno
112.358,41zł
2
ELFAZ B.Z. Wróblewski
ul. Zielona 2,
67-200 Głogów
117.870,89 zł
3
SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o.
ul.Stefańskiego 2,
62-002 Suchy Las
173.983,64 zł
 
 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
1) wybrać ofertę firmy: Henryk Kaźmierowski Instalatorstwo Elektryczne, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno, z ceną ofertową 112.358,41zł brutto.  Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
2) wykluczyć wykonawcę:SerwisDrogowy.pl ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie wykazał spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp  ofertę uznaje się za odrzuconą.   
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 183, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 25.04.2014r.
 
 

Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2014-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.