Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plBudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie ?? etap IV: budowa boiska wielofunkcyjnego z o??wietleniem, bie??ni sportowych z polem skoku, boiska rekreacyjnego z utwardzonym placem, drogi po??arowej.

Data publikacji: 31.03.2014
Termin sk??adania ofert: 15.04.2014


Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 67743, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie – etap IV: budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, bieżni sportowych z polem skoku, boiska rekreacyjnego z utwardzonym placem, drogi pożarowej”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Rafał Bukowski – tel. (65) 529 81 28, Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32 i Marcin Olejniczak– tel. (65) 529-81-34.


Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2014-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.