Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??DOSTAWA ZNAK??W DROGOWYCH PIONOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZ?DU DR??G I INWESTYCJI W LESZNIE W 2014 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa znaków drogowych pionowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2014 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert.

 

 

Lp.

Firma

Cena ofertowa (porównywalna)

1

GIERA ZNAKI DROGOWE Michał Giera, Krystyna Giera sp. jawna

11-042 Jonkowo k/Olsztyna ul. Lipowa 49a

 

2980,74

2

JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy

05-220 Zielonka ul. Sienkiewicza 45

Adres koresp.: 05-252 Dąbrówka Guzowatka 7B 

 

3042,49

3

RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o.

63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88

 

1619,06

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Wybrać ofertę RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie przy ul. Śląskiej 88, z ceną ofertową porównywalną 1619,06 zł brutto. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową porównywalną i nie podlegała odrzuceniu.

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 27 stycznia 2014r.Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2014-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.