Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego o warto??ci nieprzekraczaj?cej r??wnowarto??ci 14 000 euro pn.: ??Eksploatacja i konserwacja urz?dze?? technologicznych i automatyki kot??owni gazowych, instalacji c.o., wod-kan. oraz gazu w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 31.12.2013r
Termin sk??adania ofert: 30.12.2013r.

OR – A.038.139.2013                      Leszno, dnia 31 grudnia 2013 roku
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dot.: Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: „Eksploatacja i konserwacja urządzeń technologicznych i automatyki kotłowni gazowych, instalacji c.o., wod-kan. oraz gazu w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały następujące oferty:
 

Oferta Nr 1 - LEDOX Kociucki i Mikołajczyk Sp. j., ul. Miśnieńska 12,                              

64 – 100 Leszno

                        Cena ofertowa: 10.332,00 zł brutto
                         Stawka rbg: 35,00 zł
                         Koszty ogólne: 30,00 zł
                         Koszty zakupu i transportu: 15,00 zł
                         Pozostałe: 10,00 zł
                         Razem: 90,00 zł
 
Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe                    Zenon Pluta,
                       ul. Narutowicza    40/5, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 8.400,00 zł brutto
                       Stawka rbg: 13,00 zł
                       Koszty ogólne: 70 %
                       Koszty zakupu i transportu: 12%
                       Pozostałe: 20%
                       Razem: 26,52 zł 
 

 Oferta Nr 3 - Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe                       Stanisław Krysiak

                       ul. Sobieskiego 2a, 64-100 Leszno
                       Cena ofertowa: 3.840,00 zł brutto
                       Stawka rbg: 12,00 zł
                       Koszty ogólne: 70%
                       Koszty zakupu i transportu: 15%
                       Pozostałe: 20%
                       Razem: 24,48 zł                     
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewcze i Gazowe Stanisław Krysiak, ul. Sobieskiego 2a, 64-100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz zawierała najniższą cenę na realizację niniejszego zamówienia.
 
 
 
 

Autor informacji: Dorota Polaszek
Informację wprowadził: 67
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.