Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA UL. S?OWIA??SKIEJ W LESZNIE CELEM WYDZIELENIA W ISTNIEJ?CYM PASIE DROGOWYM ??CIE??KI ROWEROWEJ?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Słowiańskiej w Lesznie celem wydzielenia w istniejącym pasie drogowym ścieżki rowerowej”

 

W wymaganym terminie składania ofert złożono 2 oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Gostyń Sp. z o.o.; 63-800 Gostyń Grabonóg 69b

262 864,55 zł

2

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

244 757,71 zł

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 70.000,00 zł brutto. Obie złożone oferty znacznie przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2013-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.