Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOW? UL. RZEMIE??LNICZEJ W LESZNIE?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4  oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego na budowę ul. Rzemieślniczej w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

Lp.

Data

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

 
 

1

2013-11-25

Federacja SNT- NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS Oddział Leszno; 64-100 Leszno ul. Towarowa 1

37 945,50 zł

 

2

2013-11-25

Firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki; 64-100 Leszno ul. Duńska 30

49 200,00 zł

 

3

2013-11-26

Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski; 64-100 Leszno ul. Parkowa 48/6

73 800,00 zł

 

4

2013-11-26

Zakład Projektowo - Usługowy TITAN B.W. Furmaniak; 64-100 Leszno ul. Rejtana 40/4

29 028,00 zł

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Zakładu Projektowo – Usługowego TITAN  B.W. Furmaniak; 64-100 Leszno ul. Rejtana 40/4 z ceną ofertową:      29 028,00 zł brutto.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 17.12.2013 r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2013-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.