Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZarz?dzaj?cy Wa??brzysk? Specjaln? Stref? Ekonomiczn? ??INVEST ?? PARK? dzia??aj?c na zlecenie Gminy Miasto Leszno zaprasza do uczestnictwa w przetargu ???cznym maj?cym na celu wy??onienie przedsi?biorcy, kt??ry uzyska zezwolenie na prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej na terenie Podstrefy Leszno WSSE ??INVEST ?? PARK? uprawniaj?ce do korzystania z pomocy publicznej oraz nab?dzie nieruchomo???, po??o??on? w Lesznie przy ul.Mierniczej i Us??ugowej, na kt??rej b?dzie prowadzona dzia??alno??? gospodarcza (teren zabudowy us??ugowej, obiekt??w produkcyjnych, sk??ad??w i magazyn??w).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.