Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIK??W W UL. NARUTOWICZA W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. ZACISZE DO UL. WILKO??SKIEGO?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Narutowicza w Lesznie na odcinku od ul. Zacisze do ul. Wilkońskiego”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

PUB "BRUKPOL" S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

335 332,04 zł

2

TOMBUD Tomasz Kozłowski; 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a

269 720,80 zł

3

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

272 931,21 zł

4

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

277 151,91 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy: TOMBUD Tomasz Kozłowski, 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a, z ceną ofertową: 269 720,80 zł brutto.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 18.10.2013 r.

                                                                                      

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2013-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.