Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul.Chocimskiej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzysz?cymi us??ugami).

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: ----

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 4 września 2013 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, położonej w Lesznie przy ul. Chocimskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 519/2 na arkuszu mapy nr 107 o powierzchni 0,8168 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00023335/4, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 310/2013 z dnia 3 września 2013 r.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2013-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.