Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj?cej na lokalizacji przebiegu energetycznej linii kablowej SN 15 kV od stacji GPZ Leszno- Wsch??d przy ul. Kameru??skiej do strefy IDEA w Lesznie przy ul. Geodet??w

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 )

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji przebiegu energetycznej linii kablowej SN 15 kV od stacji GPZ Leszno- Wschód przy ul. Kameruńskiej do strefy IDEA w Lesznie przy ul. Geodetów, wydane zostały następujące postanowienia w sprawie ;
- Postanowienie uzgadniające przebieg inwestycji – Miejskiego Zarządu Dróg i
Inwestycji – Urzędu Miasta Leszna z dnia 9 sierpnia 2013 r. Nr AP.6733.1.1.2013
- Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2013 r. Nr ZZ-J-2120-3-190/13

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II Nr 21, pok. 25, w godz. 730 - 1530, a w pon. w godz. 730 – 1700 , w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-08-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.