Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA CI?GU PIESZO-ROWEROWEGO W AL. 21 PA?DZIERNIKA W LESZNIE NA ODCINKU O UL. WIERZBOWEJ DO PRZEJ??CIA PODZIEMNEGO W AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Al. 21 Października w Lesznie na odcinku o ul. Wierzbowej do przejścia podziemnego w Al. Konstytucji 3 Maja”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

Lp.

Data

Godzina

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

 
 

1

2013-07-11

13:50

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

33 007,90 zł

 

2

2013-07-12

08:42

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe "DROGTRANZ" Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra

43 112,67 zł

 

3

2013-07-12

08:45

SPHINX Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Młyńska 11

58 800,14 zł

 

4

2013-07-12

08:50

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

39 054,09 zł

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, z ceną ofertową:      33 007,90 zł brutto.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 26.07.2013 r.

                                                         

 

 

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2013-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.