Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej SN- 15 KV od stacji Wysokiego Napi?cia / Leszno- Wch??d / przy ul. Kameru??skiej do strefy ??IDEA? w Lesznie przy ul. Geodet??w.

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.647, ze zmianami ) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.267) zawiadamiam, że po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ponowne zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lo-kalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN- 15 KV od stacji Wysokiego Napięcia / Leszno- Wchód / przy ul. Kameruńskiej do strefy „IDEA” w Lesznie przy ul. Geodetów. Postępowanie wszczęto z wniosku Pana Kazimierza Nowickie-go działającego z pełnomocnictwa ENEA- Operator w Poznaniu.
Teren inwestycji stanowią działki w granicach miasta Leszna i Gminy Rydzyna Obręb Dąbcze).
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 25 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna
Jan Wojciechowski

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.