Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57?.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza 57”.
Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Wydział Edukacji na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożona została następująca oferta:
- Oferta nr 1 – Zakład Stolarsko-Posadzkarski
Leszek Bartkowiak
64-113 Kąkolewo, ul. Modrzewiowa 2
cena ofertowa – 95.657,97 zł. brutto.
- Oferta nr 2 – Doradztwo Inwestycyjne
Mariusz Kryg
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 47
cena ofertowa – 244.077,88 zł. brutto.


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy:
Zakład Stolarsko-Posadzkarski Leszek Bartkowiak 64-113 Kąkolewo, ul. Modrzewiowa 2.
Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: 65
Opublikowany dnia: 2013-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.