Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIK??W NA TERENIE CSS W LESZNIE?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni chodników na terenie CSS w Lesznie”
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe "DROGTRANZ" Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra

95 351,81 zł

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

78 161,91 zł

3

PUB "BRUKPOL" S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski

93 224,01 zł

4

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o., ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

110 270,47 zł

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, z ceną ofertową: 78 161,91 zł brutto.
Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 21.06.2013 r.


Autor informacji: Katarzyna Pietrzak
Informację wprowadził: 61
Opublikowany dnia: 2013-06-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.