Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z budow? stacji transformatorowej w rejonie ul. Jana Kasprowicza

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647, ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 10.04.2013 r. wydana została decyzja Nr 7/Ip/2013, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji transformatorowej w rejonie ul. Jana Kasprowicza, w Lesznie – inwestycja w granicach działek nr ewidenc: nr 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 15/5 - arkusz m. 48 i nr 97/5, 98/9 - arkusz m. 56.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 24, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.