Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z budow? stacji transformatorowej w rejonie ul. Jana Kasprowicza,

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji transformatorowej w rejonie ul. Jana Kasprowicza, w Lesznie – inwestycja w granicach działek nr ewidenc: nr 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 15/5 - arkusz m. 48 i nr 97/5, 98/9 - arkusz m. 56, wydane zostało w dniu 18.03.2013 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna – postanowienie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 24, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.