Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebiegu linii energetycznej SN 15 kV ze stacji GPZ Leszno- Wsch??d przy ul. Kameru??skiej do strefy IDEA w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 ,poz.647 – tekst jednolity ) zawiadamiam, że dnia 11 marca 2013r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne z wniosku Pana Kazimierza Nowickiego , działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu w sprawie przebiegu linii energetycznej SN 15 kV ze stacji GPZ Leszno- Wschód przy ul. Kameruńskiej do strefy IDEA w Lesznie (złącze ener-getyczne przy ul. Geodetów ).
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Wydziału Architektury, Pla-nowania Przestrzennego- Urzędu Miasta Leszna ul. Al. Jana Pawła II nr 21, pok. 25 w godzinach urzędowania.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia do publicznej wiadomości i winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym )
Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.