Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji sieci gazowej Dz 63 ??redniego ci??nienia , na dzia??ce nr geod. 312 ( pas drogowy ) w ul. Szybownik??w na wysoko??ci ul. Przejezdnej.

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012r. poz.647 – tekst jednolity) zawiada-miam, że dnia 4 marca 2013r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji sieci gazowej Dz 63 średniego ciśnienia , na działce nr geod. 312 ( pas drogowy ) w ul. Szybowników na wysokości ul. Przejezdnej.

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.