Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z budow? stacji transformatorowej w rejonie ul. Jana Kasprowicza, w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 19.02.2013 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej rozbudowy sieci elektroenergetycznej wraz z budową stacji transformatorowej w rejonie ul. Jana Kasprowicza, w Lesznie - inwestycja w granicach działek nr ewidenc: nr 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 15/5 - arkusz m. 48 i nr 97/5, 98/9 - arkusz m. 56.
W związku z powyższym informuję strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pokój nr 25 w godz. 730 – 1530 , a w pon. godz. 730 -1700, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia, można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.