Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej ??redniego ci??nienia w ul. Szybownik??w w Lesznie

Numer dokumentu: Ap.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Szybowników w Lesznie wydane zostało następujące postanowienie ;
- Postanowienie Miejskiego Zarząd Dróg i Inwestycji – Urzędu Miasta Leszna z dnia 14 lutego 2013, uzgadniające Wielkopolskiej Spółce Gazowniczej Spółka z o.o. – Zakład Gazowniczy w Poznaniu, przebieg sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Szybowników na wysokości ul. Przejezdna.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Plano-wania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 25, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukaza-nia się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz - tel: 065 529 81 98
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.