Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej o??wietlenia drogowego, wraz ze s??upami i oprawami, w ul. Osieckiej, w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego, wraz ze słupami i oprawami, w ul. Osieckiej, w Lesznie – inwestycja w granicach działek o nr ewid: nr 482, 481/1, arkusz m. 114; nr 20/1, 14, 7/1, 8/1, arkusz m. 24, wydane zostały następujące postanowienia:
- postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna,
z dnia 5.02.2013 r.

- postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z dnia 4 lutego 2013 r. nr
DI-IV.7637. 40. 2013.
Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 25, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena - tel: 065 529 81 98
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.