Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUCHWA?A Nr XXIII/383/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanis??awa Grochowiaka w Lesznie

Numer uchwa??y: 383
Numer sesji: 23
Rok: 2013
UCHWAŁA Nr XXIII/383/2013

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w LesznieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 ze zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) uchwala się, co następuje :

§ 1

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc: § 2 uchwały Nr VI/66/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz uchwała Nr XXII/245/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania nowego statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. zmian w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póżn. zmianami) konieczne jest nadanie nowego statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.