Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??DOSTAWA ZNAK??W DROGOWYCH PIONOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZ?DU DR??G I INWESTYCJI W LESZNIE W 2013 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U.  Nr  113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa znaków drogowych pionowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2013 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

Lp.

 

Firma

 

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

TIOMAN Sp. z o.o. Sp.k.

87-100 Toruń ul. Świętopełka 15/23

 

2.545,57

2.            

PPUH ERPLAST Krzysztof Rymer Z.P. Chr.

85-778 Bydgoszcz ul. Witebska 27

 

2.743,76

3.            

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

33-170 Tuchów ul. Tarnowska 48 

 

 

2.662,31

4.            

RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o.

63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88

 

1.630,02

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

 

Wybrać ofertę RAWBUD RAWICZ z siedzibą w Masłowie k. Rawicza przy ul. Śląskiej 88 z ceną ofertową porównywalną 1.630,02.

        

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 31 stycznia 2013r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2013-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.