Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej SN- 15 KV od stacji Wysokiego Napi?cia /SN Leszno- Wch??d przy ul. Kameru??skiej do Osiedla Le??na Osada w Lesznie ( zadanie: zasilanie strefy IDEA) .

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Kazimierza Nowickiego działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z .o. o w Poznaniu, ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN- 15 KV od stacji Wysokiego Napięcia /SN Leszno- Wchód przy ul. Kameruńskiej do Osiedla Leśna Osada w Lesznie ( zadanie: zasilanie strefy IDEA) .
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 25 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2013-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.