Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W 2013 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic w mieście Lesznie w 2013 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert.

 

 

Lp.

Firma

Cena brutto za 100 m2 profilowania 

1

Firma SZTAPLAR Hieronim Samelczak; 64-111 Lipno Targowisko 34

 

123,00

2

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

 

79,95

3

Roboty Drogowe Transportowe i Melioracyjne Wojciech Latanowicz

64-100 Leszno ul. Serbska 3

 

23,00

4

PHU „MACIEJ” Piotr Łuczak ; 99-210 Uniejów ul. Sienkiewicza 21

 

36,90

5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik ; 64-000 Kościan Kiełczewo ul. Ogrodowa 1a

 

30,00

6

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

27,06

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Wybrać ofertę Roboty Drogowe Transportowe i Melioracyjne Wojciech Latanowicz z siedzibą w Lesznie przy ul. Serbskiej 3, z ceną ofertową  23,00 zł brutto za 100 m2 profilowania. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.    Wykluczyć ofertę firmy SZTAPLAR Hieronim Samelczak z siedzibą w Lipnie – Targowisko 34, na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia wymogów określonych  w rozdz. 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4  oraz nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia oferty.

3.    Odrzucić ofertę firmy SZTAPLAR Hieronim Samelczak z siedzibą w Lipnie – Targowisko 34, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.

 

 

Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta w dniu 15 stycznia 2013r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2013-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.