Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZAMENHOFA W LESZNIE ?? SI?GACZ WZD?U?? NR 70-72?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa odcinka ul. Zamenhofa w Lesznie – sięgacz wzdłuż nr 70-72”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

      101 627,20 zł

2

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 37

      122 105,96 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy S.J.; 63-900 Rawicz Sierakowo ul. Poznańska 9

      139 754,53 zł

4

TOMBUD Tomasz Kozłowski ; 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a

     96 651,56 zł

5

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy ; 64-100 Leszno ul. Gronowska 35

      102 640,18 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1.   wybrać ofertę  TOMBUD Tomasz Kozłowski z siedzibą w Lesznie przy ul. Ludowej 2a z ceną ofertową  96.651,56 zł brutto.           Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.   Wykluczyć wykonawców:

- Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy, 64-100 Leszno, ul. Gronowska 35,

- EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. , 64-100 Leszno ul. Święciechowska 37

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp uznać ich oferty za odrzucone.

 

    Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 14 listopada 2012r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-09
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.