Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZED SIEDZIB? OSP PRZY UL. GRONOWSKIEJ W LESZNIE?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 4oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa placu manewrowego przed siedzibą OSP przy ul. Gronowskiej w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

        96 111,09 zł

2

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 37

      110 971,22 zł

3

TOMBUD Tomasz Kozłowski ; 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a

     90 093,20 zł

4

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy ; 64-100 Leszno ul. Gronowska 35

        93 320,10 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  TOMBUD Tomasz Kozłowski z siedzibą w Lesznie przy ul. Ludowej 2a z ceną ofertową  90.093,20 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 24 października 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.