Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy drogi ul. Jana Kiepury w Lesznie na odcinku od posesji nr 8 do nr 26 (numery parzyste) wraz z budow? o??wietlenia i kanalizacji deszczowej,

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 24.09.2012 r. wydana została decyzja Nr 25/Ip/2012, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy drogi ul. Jana Kiepury w Lesznie na odcinku od posesji nr 8 do nr 26 (numery parzyste) wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej, obejmującej działki o nr ewid: 63/2, 58/141, 58/142, 58/100, 58/10 - ark. mapy 41.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia i winno zawierać treść określoną w art.53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.