Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTYNIEJSZEJ OFERTY Dot: Przetargu nieograniczonego na organizacj? cyklu szkole?? dla kadry Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie.Leszno, dnia 28 września 2012 roku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTYNIEJSZEJ OFERTY

Dot: Przetargu nieograniczonego na organizację cyklu szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie.


Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie informuje, że w w/w postępowaniu złożona została jedna oferta tj:
FUNDACJA UNIWERSYTETU
Im. A. Mickiewicza
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Cena ofertowa: 89 000 zł brutto
Wymieniona oferta została złożona prawidłowo, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Z uwagi na to, że zaproponowana cena jest niższa od kwoty jaką Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia, Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w/w Wykonawcy. Umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie w dniu 1 października 2012 roku.


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz - tel: 065 529 82 20
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2012-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.