Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy drogi - ul. Jana Kiepury w Lesznie, od posesji nr 8 do 26 (nr parzyste), wraz z budow? o??wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej -

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi - ul. Jana Kiepury w Lesznie, od posesji nr 8 do 26 (nr parzyste), wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej - inwestycja w granicach działek o nr ewid.: 63/2, 58/141, 58/142, 58/100, 58/10 - arkusz m. 41., wydane zostało w dniu 10 września.2012 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna – postanowienie.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.