Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na "Cykl szkole?? dla kadry Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie"

Data publikacji: 10.09.2012
Termin sk??adania ofert: 18.09.2012

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.09.2012 r w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej ww.bip.leszno.pl oraz na tablicy ogłoszeń LCB przy ulicy Geodetów 1, 64-100 Leszno zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą „Cykl szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 1.4. Wsparcie Przedsiębiorstw Powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ można pobrać również w siedzibie Zamawiającego przy ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno lub za pobraniem pocztowym.
Termin realizacji zamówienia – do 30.10.2012
Termin i miejsce złożenia ofert: do 18 września 2012, do godz. 10:00 w Leszczyńskim Centrum Biznesu, 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1, pok. A101
Termin i miejsce otwarcia ofert: do 18 września 2012, do godz. 10:15 w Leszczyńskim Centrum Biznesu, 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1, pok. A105Autor informacji: Krzysztof Kurpisz - tel: 065 529 82 20
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2012-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.