Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej SN -15kV od stacji WN/SN Leszno Wsch??d ul. Kameru??ska do Osiedla Le??na Osada w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 29.08.2012r została wydana decyzja nr 23/IP/2012 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN -15kV od stacji WN/SN Leszno Wschód ul. Kameruńska do Osiedla Leśna Osada w Lesznie (zadanie: zasilanie strefy IDEA)
Inwestycją objęte są działki:
Miasto Leszno
- 3/2, 89/2, 88/3, 92, 93, 94, 82 ark.m. 31
- 2/2, 1/39, 1/37, 1/29,1/31 ark.m.97
- 2/65, 5/1, 25/1 ark.m.32
- 12/9, 11/10, 11/7, 11/8, 11/9,13/1 ark.m.33
- 25/4, 26/8, 36/3 ark.m.122
- 36/4 ark.m.124
Gmina Rydzyna
- 5025/2, 5026/3, 5036/1, 5035 ark.m. 7

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Prezydenta Miasta Leszna


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-31 wprowadzona przez: 23
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.