Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Obwieszczenie o udzieleniu zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej, polegaj?cej na przebudowie ulicy Ks. Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Lesznie wraz z infrastruktur? towarzysz?c?: sieci? kanalizacji deszczowej i sieci? gazow? n/c Dz 180 PE 1800

Numer dokumentu: AP
Rok: 2012

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 08.08.2012 r. dla Miasta Leszna - Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie - ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą : siecią kanalizacji deszczowej i siecią gazową n/c Dz 180 PE 1800. Przedsięwzięcie polega na: - budowie nawierzchni jezdni i chodników z prefabrykatów betonowych oddzielonych krawężnikiem wraz z infrastrukturą podziemną : - kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami oraz siecią gazową n/c Dz 180 PE w ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz skrzyżowaniami z drogami dojazdowymi określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: - ulica Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 294 KDD, ulica Wolińska 311 KDD, ulica Św. Józefa 308 KDD, ulica Miśnieńska 305 KDD i 291 KDD, ulica Józefa Wybickiego 284 KDD i 300 KDD, ulica Stefana Żeromskiego 282 KDD i 296 KDD, ulica Śląska 280 KDD, ulica Święciechowska 230 KDZ.

Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje części dotychczasowych działek o numerach geodezyjnych :

Ark. m. 6 dz. Nr 139, 34/3, 98/8, 14/3, 134, 75/1, 33/1, 206/6, 32/2, 208, 137, 190, 16/2, 96/3, 140, 77/1,
Ark. m. 49 dz.Nr 56/3, 56/2, 68, 55/2, 55/5, 65, 67, 61/9, 70

Decyzja wydająca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdza ponadto projekt podziału wyżej wymienionych działek.

W wyniku zatwierdzonego podziału nieruchomości :

- nieruchomości gruntowe oznaczone wg katastru nieruchomości jako działki -
Ark. m. 6 dz. Nr 32/4, 34/6, 98/12, 33/4, 16/3
Ark. m. 49 dz. Nr 56/9, 55/9
wchodzą w pas drogowy projektowanej inwestycji drogowej i stają się własnością Miasta Leszna

- pozostałe nieruchomości oznaczone jako działki -
Ark. m. 6 dz. Nr 32/3, 34/5, 98/11, 33/3, 16/4
Ark. m. 49 dz. Nr 56/8 , 55/10
pozostają własnością dotychczasowych właścicieli

- powstałe w wyniku podziału działki oznaczone wg mapy jako –
Ark. m. 6 - dz. Nr 14/5, 134/2, 75/6, 34/6, 139/1, 206/9, 208/2, 137/2, 190/2, 96/5, 140/1, 77/5, 98/12, 55/9
Ark. m. 49 - dz. Nr 61/10, 70/2, 56/6, 68/1, 55/7, 65/2, 67/2, 55/9, 56/9
wchodzą w pas drogowy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa ul. Jana Pawła II nr 21 p. 21 w terminie 14 dni.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ TOMASZ MALEPSZY

Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-07
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.