Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku post?powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj?cej na budowie linii kablowej SN ?? 15kV od stacji WN/SN Leszno- Wsch??d ul. Kameru??ska do Osiedla Le??na Osada w Lesznie (zadanie: zasilenie strefy IDEA)

Numer dokumentu: AP
Rok: 2012

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN – 15kV od stacji WN/SN Leszno- Wschód ul. Kameruńska do Osiedla Leśna Osada w Lesznie (zadanie: zasilenie strefy IDEA) - inwestycja w granicach działek nr ewidenc.:
Miasto Leszno:
 3/2, 89/2, 88/3, 92, 93, 94, 82; arkusz m. 31
 2/2, 1/39, 1/37, 1/29, 1/31; arkusz m. 97
 2/65, 5/1, 25/1; arkusz m. 32
 12/9, 11/10, 11/7, 11/8, 11/9, 13/1; arkusz m. 33
 25/4, 26/8; arkusz m. 122
 36/4; arkusz m. 124
Gmina Rydzyna:
 5025/2, 5026/3, 5036/1, 5035; arkusz m. 7
wydane zostały następujące postanowienia:
 Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 26.07.2012 r. – znak spr.:ZZ-J-2120-3-163/12;
 Postanowienie Starosty Powiatowego w Lesznie, z dnia 27.07.2012 r. – znak AB.673.37.2012;
 Postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna, z dnia 24.07.2012 r.

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.