Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wszcz?ciu post?powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn 0,4 kV w ul. Wiosennej i Jesiennej w Lesznie

Numer dokumentu: AP
Rok: 2012

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 2.08.2012 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn 0,4 kV w ul. Wiosennej i Jesiennej, w Lesznie – inwestycja w granicach działek nr ewidenc.: 137, 146/39, 146/38, 146/37, 146/36, 146/35, 148, 147/6, 147/5, 156/10; arkusz mapy 105.
W związku z powyższym informuję strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pokój nr 27 w godz. 730 – 1530 , a w pon. godz. 730 -1700, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia, można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz MalepszyAutor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.