Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2012 r. o wniesieniu odwo??ania od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu pa??stwowym.

Numer dokumentu: AP.038
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 lipca 2012 r.
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej o znaczeniu państwowym


Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 9o ust. 2 i 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.),
zawiadamiam
o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 4/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. (znak IR.III-3.747-10/11) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej
na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Leszno - Stare Bojanowo od km 94,750 do km 111,250.

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.