Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: ??Cykl szkole?? dla kadry Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie?

Data publikacji: 18.07.2012
Termin sk??adania ofert: 26.07.2012

Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., prowadzący postępowanie - Miasto Leszno, informuje, że w dniu 18.07.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Cykl szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013, działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. Specyfikację można pobrać również w siedzibie prowadzącego postępowanie Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, 64 – 100 Leszno lub za pobraniem pocztowym. Termin realizacji zamówienia: 16 sierpnia – 28 września 2012 r.
Termin i miejsce złożenia ofert: do 26 lipca 2012r., do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21 a, 64 – 100 Leszno. Termin i miejsce otwarcia ofert: 26 lipca 2012r., godz. 10.15 w Urzędzie Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, 64 – 100 Leszno (sala konferencyjna).


Autor informacji: Krzysztof Kurpisz - tel: 065 529 82 20
Informację wprowadził: 24
Opublikowany dnia: 2012-07-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.