Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej SN -15kV od stacji WN/SN Leszno Wsch??d ul. Kameru??ska do Osiedla Le??na Osada w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

że w dniu 28.06.2012 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN -15kV od stacji WN/SN Leszno Wschód ul. Kameruńska do Osiedla Leśna Osada w Lesznie (zadanie: zasilanie strefy IDEA)
Inwestycją objęte są działki:
Miasto Leszno
- 3/2, 89/2, 88/3, 92, 93, 94, 82 ark.m. 31
- 2/2, 1/39, 1/37, 1/29,1/31 ark.m.97
- 2/65, 5/1, 25/1 ark.m.32
- 12/9, 11/10, 11/7, 11/8, 11/9,13/1 ark.m.33
- 25/4 ark.m.122
- 36/4 ark.m.124
Gmina Rydzyna
- 5025/2, 5026/3, 5036/1, 5035 ark.m. 7

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.26-27 w godzinach urzędowania, co wynika z przepisów art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy
`

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-13
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.