Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy energetycznych sieci kablowych ??redniego i niskiego napi?cia oraz przebudowie linii napowietrznych nn w ulicy Gronowskiej, ?owieckiej, My??liwskiej w Lesznie.

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 27.06.2012r została wydana decyzja nr 19/IP/2012 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznych sieci kablowych średniego i niskiego napięcia oraz przebudowie linii napowietrznych nn w ulicy Gronowskiej, Łowieckiej, Myśliwskiej w Lesznie.

Niniejszą decyzją objęte są działki:
267/21, 267/10 269/3, 270/1, 270/7, 270/8, 270/4, 306/2, 271, 272, 273, 184/3, 270/5, 251/4, 193/2, 274/2, 274/6, 184/4, 290/2.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-07-13 wprowadzona przez: 23
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.