Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy energetycznych linii kablowych 15kV w ul. Gronowskiej, ?owieckiej i My??liwskiej w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznych linii kablowych 15kV w ul. Gronowskiej, Łowieckiej i Myśliwskiej w Lesznie (dz. o nr ewid.: 306/2, 270/8, 270/5, 270/4, 251/1, 259/2, 193/1, 193/2, 251/4, 251/3,184/4,247/2 i 457 ark. m. 110,111, 115) wydane zostało postanowienie nr AP-6733.9.2012 z dnia 29.06.2012r przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-13
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.