Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??WYKONANIE REMONTU UL. ESTKOWSKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD SKRZY??OWANIA Z AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA DO SKRZY??OWANIA Z UL. UNII EUROPEJSKIEJ I PORTUGALSK??


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Wykonanie remontu ul. Estkowskiego w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej i Portugalską”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Konsorcjum : POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum/ Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o. - Partner; Bonikowo, ul. Dworcowa 29 64-000 Kościan

      947 981,30 zł

2

COLAS Polska Sp. z o.o. ; 67-070 Palędzie ul. Nowa 49

      944 991,85 zł

3

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Energetyków 6

      859 363,55 zł

4

SKANSKA S.A.; 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9

      907 327,94 zł

5

Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. - Lider / PTSH PRA-MAS sp. z o.o. - Partner; 64-100 Leszno ul. Bema 33

      774 081,56 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. - Lider / PTSH PRA-MAS sp. z o.o. - Partner; 64-100 Leszno ul. Bema 33 z ceną ofertową  774.081,56 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 20 lipca 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.