Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej polegaj?cej na przebudowie ul. Ks. Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego w Lesznie wraz z infrastruktur? towarzysz?c? tj. sieci? kanalizacji deszczowej i sieci? gazow? n/c Dz 180 PE 1800

Numer dokumentu: AP.III
Rok: 2012

OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 04.06.2012 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. siecią kanalizacji deszczowej i siecią gazową n/c Dz 180 PE 1800
Przedsięwzięcie polega na :
- budowie nawierzchni jezdni i chodników z prefabrykatów betonowych oddzielonych krawężnikiem wraz z infrastrukturą podziemną : - kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami oraz siecią gazową n/c Dz 180 PE w ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz skrzyżowaniami z drogami dojazdowymi określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: - ulica Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 294 KDD, ulica Wolińska 311 KDD, ulica Św. Józefa 308 KDD, ulica Miśnieńska 305 KDD i 291 KDD, ulica Józefa Wybickiego 284 KDD i 300 KDD, ulica Stefana Żeromskiego 282 KDD i 296 KDD, ulica Śląska 280 KDD, ulica Święciechowska 230 KDZ.

Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje części działek o numerach geodezyjnych :

Ark. m. 6 dz. Nr 139, 34/3, 98/8, 14/3, 134, 75/1, 33/1, 206/6, 32/2, 208, 137, 190, 16/2,
96/3, 140, 77/1,
Ark. m. 49 dz. Nr 56/3, 56/2, 68, 55/2, 55/5, 65, 67, 61/9, 70

Osoby fizyczne oraz podmioty prawne będące stronami postępowania w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości maja prawo wnoszenia swoich uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – ul. Jana Pawła II 21 pok. 21.

PREZYDENT MIASTA LESZNA


TOMASZ MALEPSZYAutor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.