Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIK??W W UL. SYGIETY??SKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. DEKANA DO KO??CA ULICY PO STRONIE WSCHODNIEJ?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Sygietyńskiego w Lesznie na odcinku od ul. Dekana do końca ulicy po stronie wschodniej”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe , Transport; 64-100 Leszno ul. Krzyckiego 27

      241 490,77 zł

2

KOMPLEKSOWE ROBOTY ZIEMNE  I OGÓLNOBUDOWLANE MICHAŁ SMEKTAŁA ; 64-115 Święciechowa ul. Gen. T. Kutrzeby 18

      220 441,55 zł

3

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Bema 33

      227 163,22 zł

4

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Energetyków 6

      249 670,73 zł

5

TOMBUD Tomasz Kozłowski ; 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a

      249 877,60 zł

6

Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy                                          Leszno, ul. Gronowska 35

      265 044,63 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  KOMPLEKSOWE ROBOTY ZIEMNE  I OGÓLNOBUDOWLANE MICHAŁ SMEKTAŁA z siedzibą w Święciechowie przy ul. Gen. T. Kutrzeby 18 z ceną ofertową  220.441,55 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 16 lipca 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.