Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??BUDOWA CI?G??W PIESZYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. OSIECKIEJ W LESZNIE?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową:

L.p.

Firma

Oferowana cena

(brutto)

  1.  

Przedsiębiorstwo Transportowo- Spedycyjno-Handlowe ,,PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

51.579,91 zł

  1.  

,,EFEKT GROUP MALEPSZY” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

69.422,27 zł

  1.  

Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe ,,DROGTRANZ” Andrzej Paradowski ul. Witosa 8, 56-200 Góra

57.851.57 zł

  1. 0

GEO-BUD Jacek Szafrański Karolinki,

ul. Rolnicza 2B, 63-910 Miejska Górka

58.789,14 zł

  1. 0

TOMBUD Tomasz Kozłowski

ul. Ludowa 2A, 64-100 Leszno

71.058,64 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  Przedsiębiorstwa Transportowo- Spedycyjno-Handlowego ,,PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 z ceną ofertową  51.579,91 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.