Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci kablowych energetycznych ??redniego i niskiego napi?cia oraz przebudowa linii napowietrznych nn w ulicy Gronowskiej, ?o-wiecka, My??liwska w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowych energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz przebudowa linii napowietrznych nn w ulicy Gronowskiej, Ło-wiecka, Myśliwska w Lesznie, która swym zakresem obejmie działki nr ewid. 267/21,269/3 270/1, 270/8, 306/2, 271, 272, 273,184/3, 270/5, 251/1, 251/4, 193/1, 193/2, 274/3, 274/6, 259/2, 184/4, 290/2, zostało wydane:
- Postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji- Urzędu Miasta Leszna z dnia 11 czerwca 2012 r. uzgadniające przebieg w/w inwestycji w pasach drogowych.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Plano-wania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukaza-nia się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.