Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA o udzielenie zam??wienia publicznego pn.: ,, Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do budynku Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie?.


 
 
     1.       Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu, Prowadzący postępowanie Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna, działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że postępowanie pn.: ,,Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” zostało unieważnione.
 
      UZASADNIENIE
 
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie przetargowe ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

      2.    Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie  przedmiotowego zamówienia wraz z ceną ofertową:

L.p.
Firma
Oferowana cena
(brutto)
  1.  
NETSERVICE 24 Sp. z o.o.
 ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań
163 707,53 zł
  1.  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bestel Sp. z o.o.
ul. Gajowa 4, 85-087 Bydgoszcz
180 287,50 zł
  1.  
HFC SYSTEMS Sp. z o.o.
Os. Oświecenia 59, 61-210 Poznań
143 732,49 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca HFC SYSTEMS SP. z o.o. Os. Oświecenia 59, 61-210 Poznań został   wykluczony z postępowania gdyż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
       Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).
 
 
 

Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2012-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.